Avisen Vårt Land skriver at menigheten i dag sender ut et brev til sine medlemmer, hvor det blir redegjort for situasjonen i den omdiskuterte menigheten.

I brevet står det blant at fungerende styreleder Leif Jacobsen trekker seg fra sitt verv, fordi han ikke kan lede et styre som ikke har pastor Enevald Flåtens tillit.

«Situasjonen er (¿) blitt svært problematisk for styreleder. Han har Enevald Flåtens tillit, men skal lede et styre som ikke har Enevald Flåtens tillit. Det er en umulig oppgave. Vi vil derfor informere menigheten om at Leif Jacobsen dessverre har måttet ta den personlige avgjørel-sen at han ikke lenger kan fortsette som styreleder. Han går derfor også ut av av styret,» heter det i brevet.

Jacobsen sier til Vårt Land at de siste seks månedene har vært en påkjenning, og at han nå vil gå tilbake til de oppgavene han hadde før styrevervet, blant annet forkynnelse og undervisning på bibelskolen.

— Dette berører styrevervet, og intet mer, sier Jacobsen til Vårt Lands nettutgave.

Styremedlemmet Kjell Johansen trekker seg også fra styret, mens de øvrige styremedlemmene fortsettter i sine verv.

GÅR ETTER BRÅKET: Leif Jacobsen trekker seg som styreleder i den karismatiske menigheten.
Eirik Brekke