— Dette er slutten på en lang prosess. Om du ser en sak fra to vidt forskjellige vinkler, kan det nok oppfattes veldig forskjellig. Og da vil ting ta tid, sier Olav Rønhovde, som vil ta over som hovedpastor i Levende Ord på midlertidig basis.

Han ønsker ikke å være spesifikk på hva uenighetene mellom menigheten og Enevald Flaten har vært.

— Vi vil avslutte saken nå, og ikke rippe opp i for mye av det. Det har vært en vanskelig og vond tid for oss alle, for menigheten og for Enevald Flåten, sier han.

Han forteller at det i løpet av seks måneder skal legges frem forslag til ny hovedpastor.

Alt er avklart

Det var i slutten av november at Enevald Flåten godtok oppsigelsen som pastor i menigheten Levende Ord.

— Jeg respekterer demokratiet. Det er holdt et demokratisk møte og gjort en avstemning. Det vil jeg forholde meg til. Så får advokatene ta seg av det formelle, sa han til BT i november.

Nå har Levende Ord sendt ut en pressemelding om at det formelle endelig er avklart:

"Levende Ord Bibelsenter og Levende Ord Bibelskole er sammen med Enevald Flåten blitt enige om at arbeidsforholdet opphører. Det er full forståelse og enighet om arbeidsmessige og økonomiske forhold knyttet til pastor Flåtens avslutning. Alle spørsmål som det har vært uenighet om, er avklart" heter det i pressemeldingen som ligger ute på Levende Ord sine hjemmesider.

- En vanskelig tid

— Det har jo vært en vanskelig tid. Med en slik arbeidskonflikt er det mange lidende. Men jeg føler at ting går mye bedre nå, sa Flåten til bt.no da han bygget hus på Askøy i februar.

Det har ikke lykkes bt.no å komme i kontakt med Enevald Flåten i dag.