I lengre tid har den karismatiske menigheten Levende Ord vært preget av indre konflikter om retningen menigheten går i. Lederstilen til Pastor Enevald Flåten har vært omstridt.

Informasjonssjef Bjørn Olav Hammerstad i Levende Ord bekrefter at Flåtens sykemelding har sammenheng med den siste tidens uro.

– Hele prosessen har vært utfordrende. Nå trenger han å ta et steg tilbake og slappe av, sier Hammerstad, og forteller om utstrakt misnøye i Levende Ord.

– Det er en misnøye som mange av oss kjenner på. Det vitner om at forandring trengs. Det er en ny tid, rett og slett. Det at det finnes et lederskap som har folkets tillit er viktig, for uten tillit kan ikke lederskapet styre, sier Hammerstad.

– Har lederskapet mistet folkets tillit?

– Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Kanskje hos noen. Men han har fortsatt tillit hos mange i menigheten, sier Hammerstad.

To sa opp

Konflikten økte i styrke i desember da ungdomspastor Tor Håkon Eiken og ungdomsleder Andreas Gravdal sa opp jobbene sine.

– Vi ser ulikt på kursen fremover og da har vi valgt å ta konsekvensen av det, sa ungdomspastor Eiken i pressemeldingen som ble sendt ut den gang.

Etter disse oppsigelsene begynte endringsprosessen for alvor.

– Den prosessen har vært tøff. Men vi innser at menigheten kan drives på en mer effektiv måte og ikke ledes av en ensidig hierarkisk struktur, sier informasjonsmedarbeider Martin Smith-Gahrsen.

Sliter med medlemstallet

Nå skal Levende Ord stake ut en ny kurs for fremtiden.

– Det må bli mindre hierarki og flatere struktur. Tyngdepunktet må forflyttes fra de ansatte til de frivillige medarbeiderne, sier Bjørn Olav Hammerstad.

Siden nyttår har litt over tjue personer meldt seg ut av menigheten. Smith-Gahrsen utelukker ikke at det kan komme flere utmeldelser.

– Mange avventer sin tilhørighet for å se hva den kursen blir, sier han.

Det lykkes ikke BT å komme i kontakt med Enevald Flåten i går kveld.

SYKEMELDT: Levende Ord-pastor Enevals Flåten.