— Vi har behov for samarbeid med andre menigheter og jeg tror vi har mye å tilføre hverandre, sier Enevald Flåten.

Pinsebevegelsen har i dag over 30.000 medlemmer på landsbasis og er Norges nest største frimenighet.

Allerede i sommer henvendte Flåten seg til ledelsen for å diskutere muligheten for et samarbeid. Samtalene er nå i gang.

Professor i teologi ved Menighetsfakultetet Tormod Engelsviken er overrasket over initiativet.

— Opprinnelig har det vært en skarp spenning mellom disse to retningene. Hvis det skal være mulig å slå dem sammen må Flåten være villig til å forandre holdningene sine, blant annet i forhold til lederskap, sier professoren.

Han er særlig opptatt av pastorens autoritære måte å lede på.

— Et slikt styre sikrer ikke menigheten mot misbruk, og det kan være lett å utnytte situasjonen, mener professoren

Han legger til at han håper Levende Ord vil la seg påvirke av pinsebevegelsen, ikke motsatt.

Avviser tilpasning

Enevald Flåten selv avviser at det er nødvendig å legge om lederstrukturen for at Levende Ord skal kunne bli en del av pinsebevegelsen.

— Jeg ser ikke på dette som noen reell problemstilling. Ingen ledermodell er «rett». Vi tror på valgfrihet, og denne friheten finnes allerede innenfor pinsebevegelsen.

Han ser heller ingen problemer i forhold til teologiske forskjeller.

— Jeg kan ikke se noen utfordringer læremessig. Eventuelle forskjeller går i så fall på måten vi formidler budskapet på, sier Flåten.

Bergens Tidende var i går i kontakt med flere ledende personer i pinsebevegelsen som er av en annen oppfatning. De tror Flåtens lederstil kan skape problemer. Tradisjonelt har pinsemenighetene vært drevet av demokratisk valgte menighetsråd med en forstander i spissen. I Levende Ord er pastoren nærmest eneveldig og kan selv ansette sine medarbeidere alene.

— Det er klart vi må diskutere alle sidene ved dette. Enevald Flåten er en fargerik person og jeg ser ikke bort fra at det også er negative sider ved ham som noen vil stille spørsmål ved, sier Osvald Instebø som er pastor i Pinsekirken Tabernklet i Bergen.

Kontroversielt

Samarbeidsplanene er helt i startfasen og verken Flåten eller ledelsen i pinsebevegelsen vil gå i detaljer om hva dette innebærer på sikt. Etter det Bergens Tidende kjenner til er det likevel mange ting som må avklares i tillegg til lederspørsmålet. Blant annet har Levende Ord og pinsebevegelsen forskjellig syn på spørsmål knyttet til økonomi.

Leder i pinsevennenes kontaktutvalg, Gunnar Jeppestøl, er opptatt av de positive sidene ved en sammenslåing.

— I utgangspunktet synes jeg det er flott at mennesker utenfor vårt fellesskap opplever det som så bra at de vurderer å bli en del av det, sier han.

Enevald Flåten har fått mye oppmerksomhet for sine kontroversielle uttalelser og autoritære lederstil. På et direktesendt møte i 1999 uttalte han blant annet at «griser vet bedre enn homofile».