Pastoren har trukket seg tilbake for en tid, blant annet som følge av kritikk og misnøyen i menigheten på Kråkenes i Bergen. Her er brevet som ble opplest av Flåtens kollega, pastor Leif Jacobsen, for menigheten søndag:

”Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte den god gjerning, i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag” (Fil. 1:6)

Den siste tiden har vært turbulent både i media og i menigheten, og jeg ønsker med dette brevet å oppmuntre hver og en av dere. Vi tror på en Gud som er stor og mektig nok til å ta oss igjennom alle stormer, og i vanskelige omstendigheter er det Gud som kan gi oss sann styrke og trøst.

Mer enn noen gang tror jeg det er viktig å stå sammen. Dyreverdenen gir oss et godt bilde på dette: Når vinteren kommer i Antarktis, trekker pingvinene seg sammen i flokk og står skulder ved skulder ved siden av hverandre. Det gjør at de som står i midten av flokken blir varme, mens de som står i ytterkantene, blir kaldere. Derfor sirkulerer flokken hele tiden, slik at de som er i den indre sirkel, trekkes ut, og de som står ytterst trekkes inn. Slik holder alle seg varme, og alle drar nytte av fellesskapet. Pingvinene overlever fordi de har omsorg for hverandre og beholder nærheten til hverandre i flokken. Jeg tror dette er et godt bilde for menigheten også. Ingen av oss er kalt til å stå alene, men vi trenger hverandres omsorg og nærhet, spesielt når omstendighetene ønsker å ta motet ifra oss.

Den siste tiden har vært vanskelig både for meg og andre i menigheten. Det har vært en tid hvor en har måttet stille seg mange spørsmål, og det har vært og er mye som arbeider på innsiden. Vi går nå igjennom en omstrukturering av hele menighetens arbeid, og i denne prosessen har mye kommet fram, på godt og vondt. Dette har ført til en fysisk og psykisk knekk for meg personlig, og jeg er derfor sykemeldt en tid framover. Jeg ber fortsatt for hele menigheten, og har stor tro på at det vi går igjennom nå vil bringe rik frukt for oss alle i tiden som kommer. Det verk som Gud har begynt, vil han fullføre. For min egen del trenger jeg å lade batteriene og vil komme sterkere tilbake senere. Jeg vil oppmuntre alle til å ta vare på hverandre og til å gå nært til hverandre i tiden som kommer. Vi tror at alt vi opplever nå vil bidra til Guds rikes framgang og til en ny blomstringstid for oss alle."

BILDE FRA DYRERIKET: "Pingvinene overlever fordi de har omsorg for hverandre og beholder nærheten til hverandre i flokken," skriver Flåten. Her ser vi fenomenet i filmen "Pingvinenes marsj".
Filmweb
SYKMELDT: Menighetsleder Enevald Flåten kunne ikke selv komme på gudstjenesten på Kråkenes søndag, men hadde sendt et brev som ble lest opp for forsamlingen.
Arkiv
SAMHOLD: Både unge og eldre pingviner holder sammen i filmen som har inspirert menighetslederen.
Filmweb