Halvannen uke før det avgjørende nominasjonsmøtet i Kristelig Folkeparti står den mektige lederen for Levende Ord, pastor Enevald Flåten, frem og legger ytterligere press på partiet. Han har lenge ment at KrF er tjent med at Apelthun Sæle får enda en stortingsperiode, ikke minst på bakgrunn av hennes sterke Israel-engasjement.

Mobiliseringen foran nominasjonsmøtet 13. november pågår for fullt. Selv om nominasjonskomiteen med stort flertall går inn for barne— og familieminister Laila Dåvøy på annenplass, har Anita Apelthun Sæles tilhengere på ingen måte gitt opp håpet om å berge stortingsplassen for henne.

- KrF-velgere reagerer

Det er Bergens Tidende som har henvendt seg til Enevald Flåten for å få hans reaksjon på at nominasjonskomiteen har vendt tommelen ned for Apelthun Sæle, og han svarer slik:

— Jeg har forståelse for at dette er en vanskelig nominasjon, i og med at Hordaland har mange gode kandidater, men for få stemmer til å få samtlige inn på Stortinget. Jeg hadde selvfølgelig håpet at Sæle var en av dem som ble nominert.

— Er det først og fremst Israelspørsmålet som taler for å nominere henne?

— Ja, men også hennes syn på familien, statens rolle og forholdet til friskolene.

— Men er forholdet til Israel viktigere enn andre spørsmål når KrF skal nominere?

— Nei, ikke viktigere. Men Israelspørsmålet er blitt bedre ivaretatt hos for eksempel Frp enn hos KrF. Det tror jeg en del KrF-velgere reagerer på. Dette gjelder spesielt på Vestlandet. Når nå komiteen ikke har gått inn for henne, risikerer partiet å miste ytterligere velgere til Fremskrittspartiet.

- Ikke for enhver pris

— Lederen i nominasjonskomiteen, Kristian Helland, har uttalt at det skal meget gode grunner til å gi en representant enda en periode etter å ha vært tolv år på Stortinget?

— Det bør uansett ikke være noen grunn til å la være å nominere en kandidat. Det er viktig å slippe yngre krefter til, men ikke for enhver pris. De politiske verdiene er viktigst, om man så har 24 år bak seg på Tinget.

— Er KrF mindre troverdig hvis hun ikke blir nominert?

— Jeg tror ikke det står på troverdigheten, men det er klart at det er et signal. Apelthun Sæle representerer mange av de kristenverdiene som står sterkt på Vestlandet. Å ikke nominere henne gir grobunn for velgerflukt.

Kristennavnet

— Er det for få gode Israelvenner i KrF?

— Det er vel ikke noe parti i Norge som ikke kunne hatt flere gode Israelvenner. Jeg skulle ønske at enhver politiker i Norge var Israelvenn. Og spesielt politikere i et parti som bærer kristennavnet.

— Hvordan bør kristenfolket reagere hvis hun blir vraket?

— Blir hun vraket, så er det en ærlig sak. Jeg mener at kristenfolket bør stemme på de kandidatene og partiene som best representerer de kristne verdiene. Slik jeg kjenner Apelthun Sæle er hun en slik politiker. Hun er en god representant for kristenfolket på Stortinget, sier Enevald Flåten.