Under Askvoll kirkes 150 års jubileum søndag var et av høydepunktene åpningen av en flaskepost som ble funnet under gulvet på kirken da den ble restaurert i fjor.

— Det ble en litt trang fødsel. Korken var tørr, og det var litt styr å få brevet ut, sier soknerådsleder Ole Andreas Myrstad.

Da brevet omsider ble rullet ut, viste det seg å inneholde en beskrivelse av prosessen rundt byggingen av kirken for mer enn 150 år siden.

Ikke signert

— Det var to tettskrevne sider. Det sto hvem som var prest, prost og biskop, hvordan kirken hadde blitt bygget og gode ord om det kirkebygget som står der i dag. Vi tror brevet må ha blitt lagt ned etter bygget sto ferdig, sier Myrstad.

Brevet var ikke signert, og heller ikke datert.

— Men det er tydelig at avsenderen ville at det skulle bli lest, for det var skrevet som en hilsen til menigheten, sier han.

Vanskelig å tyde

Å lese et 150 år gammelt, håndskrevet brev er imidlertid ikke bare en enkel sak. Derfor hadde soknerådet invitert en lokalhistoriker fra sogelaget til å hjelpe dem med å tyde innholdet.

— Vi har ikke fått tydet alt ennå. Nå skal vi avfotografere det skikkelig, legge det i en safe, og få det ordrett oversatt. Hele brevet vil vi publisere i kirkebladet, sier soknerådslederen.

- Ydmyk

Tilstanden til brevet var veldig god tatt i betraktning at det hadde ligget i en flaske under et kirkegulv i 150 år.

— Man blir fylt med ydmykhet når man holder et brev i hendene som ingen har rørt på så lenge, sier Myrstad.

FIKK ÅPNE: Kirsten Grane fikk æren av å åpne flaskeposten, her flankert av nestleder i soknerådet, Anne Grethe Lien og leder, Ole Andreas Myrstad.
Rune Ziener