Kapasiteten er bedret på flere samband, men samtidig har trafikken økt. Fergeselskapene antyder ventetid på maksimalt en time med ett viktig forbehold: Skjer det motorhavari eller lignende som fører til avbrudd kan køene bli lange. Reserveferger er det smått med.

NTB har snakket med de fire fergerederiene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Et tips for den som helst ikke vil tilbringe ferien i kø på fergekaien, er å unngå rushtidene fredag ettermiddag og søndag ettermiddag.

Geiranger og Trollstigen

Et sted det garantert blir ventetid i sommer er sambandet Eidsdal-Linge i Møre og Romsdal – på veien mellom Geiranger og Trollstigen.

– Overfartstiden er kort og fergene går hver halvtime. Ventetiden blir derfor ikke så lang, sier admi-nistrerende direktør Anker Grøvdal i Fjord1 MRF til NTB.

Han frykter mest driftsavbrudd på ett av de store fergesambandene i sommer. Det finnes ikke eg-net reservemateriell i fylket. Fra 1. juli kan det bli aktuelt å leie inn store ferger fra Hordaland og Roga-land for å bedre kapasiteten, hvis Statens vegvesen tar ekstrakostnadene.

Både på de sterkt trafikkerte fergesambandene Molde-Vestnes (E 39) og Festøya-Solavågen (E 39) er det tidvis for dårlig kapasitet. Turister og fastboende kan risikere å måtte vente på neste ferge.

Økt trafikk

Sterk økning i trafikken på grunn av høykonjunkturen i næringslivet er årsaken til kapasitetsprobleme-ne i Møre og Romsdal. Dette gir utslag på trafikken langs E 39 langs hele Vestlandet. I Sogn og Fjor-dane er Oppedal-Lavik på E 39 ventet å bli en av flaskehalsene i sommer.

– Men ingen skal behøve å stå over mer enn en avgang, sier viseadministrerende direktør Svein Solheim i Fjord1 Fylkesbaatane til NTB.

I likhet med søsterselskapet i Møre og Romsdal sliter Fylkesbaatane med mye gammelt materiell, og det kan oppstå avbrudd. Det er da køene virkelig merkes.

– Vi har ikke reservemateriell å sette inn, og må omrokere når det skjer avbrudd slik at ulempene fordeles på flere strekninger, sier Solheim.

Bergen-Stavanger

I Hordaland er Bømlafjordtunnelen stengt, og det er satt inn ferger på strekningen Skjærsholmane-Valevåg på E 39 mellom Bergen og Stavanger. Ifølge Lars Juvik, som er trafikksjef i Tide Sjø (HSD), vil dette vare ved til begynnelsen av juli.

– Ut over dette er køproblemene stort sett begrenset til fredag ettermiddag og søndag ettermiddag. På riksvei 7 Bruravik-Brimnes, der Hardangerbrua skal bygges, er det faktisk trafikknedgang som føl-ge av forhåndsbompenger, sier Juvik til NTB.

I Rogaland er kapasiteten vesentlig bedret på de to største sambandene Mortavika-Arsvågen på E 39 (driftes av Fjord1) og Tau-sambandet.

Assisterende direktør Olaug R. Sjursø i Stavangerske AS sier at køproblematikken i sommer stort sett vil begrense seg til helgene, kanskje med unntak av sambandet Lauvik-Onanes på riksvei 13. Det-te er ett av sambandene for turister som vil se Prekestolen.

KØ KØ KØ: Fergeselskapene antyder ventetid på maksimalt en time med ett viktig forbehold: Skjer det motorhavari eller lignende som fører til avbrudd kan køene bli lange. Reserveferger er det smått med.
scanpix