De som kjører sørover i retning Lagunen, vil da oppdage at to kjørefelt plutselig blir til bare ett. En flaskehals på 200 meter før det igjen blir to sørgående kjørefelt forbi Lagunen. Og enda hadde det åpenbart vært plass til å legge et ekstra kjørefelt for å la trafikken flyte forbi Søråskrysset.

— Dette er et svakt punkt i trafikkløsningen i området, medgir sjefingeniør Magnus Natås i Statens vegvesen overfor Bergens Tidende.

— Vi var fullt klar over dette da vi planla ferdiggjøringen av Søndre innfartsåre. Vi arbeidet også med å utrede alternativer, men vi hadde ikke penger da til å gjøre mer, sier Natås.

Ca. 150 millioner kroner har det kostet å gjøre Søndre innfartsåre frem til Søråskrysset ferdig, nesten 40 år etter at anlegget startet. Om ikke lenge vil de to nye kjørefeltene bli tatt i bruk med ett felt i hver retning.

Bedre fra 2011

Dagens tofelts vei blir da stengt frem til våren 2007. Veien skal rustes opp, og Troldhaugtunnelens vestre løp skal opparbeides til samme standard som det nye tunnelløpet.

— Men hvor lenge må vi leve med flaskehalsen gjennom Søråskrysset?

— Vi tar sikte på å komme i gang med tunnel under Sørås mot slutten av 2008. Hovedløpet i den tunnelen skal kobles på Flyplassveien vest for Rådalskrysset. Denne tunnelen vil avlaste trafikken forbi Lagunen, men tunnelen vil nok ikke ta trafikk før i 2011, sier Natås.

Rampen skal vekk

Han opplyser også at Statens vegvesen har planer for ombygging av Søråskrysset, men at finansieringen ikke er helt på plass. Ombyggingen vil bl.a. innebære at ytterfeltene frem mot rundkjøringen vil gå direkte forbi.

Det nye Søråskrysset må også ta unna trafikk nordfra til Nordås, trafikk som i dag kjører den lettvinte veien opp rampen ved Nordåsdalen. Denne rampen må nemlig fjernes i forbindelse med byggingen av Søråstunnelen, opplyser Magnus Natås.

Prosjektleder for Søndre innfartsåre, Bjarne Lysberg, peker også på hensynet til bussene som kommer Fanaveien fra Nesttun mot Lagunen.

— Bussene må krysse sørgående kjørefelt fra Troldhaugen for å komme frem til holdeplassen ved Lagunen. Det er i seg selv en sikkerhetsrisiko. Denne risikoen blir enda større dersom bussene må krysse to kjørefelt, sier Bjarne Lysberg.

.

FRA BREDT TIL TRANGT: Flyfotoet viser tydelig hvordan en bred Søndre innfartsåre plutselig ender i ett smalt kjørefelt under broen i Søråskrysset. For så å gå over til full bredde i igjen forbi Lagunen, som allerede fra før er Hordalands største permanente trafikkork
Knut Strand