Det mener både ledelsen i Skyss og de som planlegger kollektivtrafikken i Bergen. De skulle gjerne sett at Olav Kyrres gate var bredere og mer oversiktlig. Men beliggenheten midt mellom Byparken og Torgallmenningen gjør den likevel best egnet som bussknutepunkt i Bergen.

Nestenulykker

— Olav Kyrres gate er en flaskehals, spesielt i rushtiden. Men det er vanskelig å finne andre like velegnede busstraseer gjennom sentrum, sier Skyss-direktør Oddmund Sylta.

Han er klar over at det er en del nestenulykker i gaten.

— Flere av operatørselskapene har påpekt dette overfor oss. Sikkerheten er stadig tilbakevendende tema på møter med selskapene som kjører for oss.

Derfor er Skyss alltid på jakt etter tiltak som kan bedre sikkerheten langs gaten, forsikrer Skyss-direktøren. Han gir også ros til sjåførene.

— De som kjører i sentrum har vanskelige forhold, men de gjør en veldig god jobb, sier han.

Trang by

— Det blir trangt om plassen både for fotgjengere og busser i morgenrushet, sier Marianne Skulstad.

Hun er senioringeniør i Statens vegvesen, og er tilknyttet Bergensprogrammet hvor hun jobber med å planlegge kollektivtrafikken. Hun er klar over at det er en utfordring å være bussjåfør når passasjerene fra overfylte bybanevogner bare krysse gaten uten å se seg for verken til høyre eller venstre.

— Likevel er det få gater som egner bedre enn Olav Kyrres gate seg kollektivtrasé. I praksis har vi ingen andre gater som kan avlaste gaten som busstrasé. Vi må nok leve med at den blir hovedtrafikkåren for busser gjennom sentrum i overskuelig fremtid, sier hun.

Men trafikkplanleggerne er stadig på utkikk etter tiltak som kan bidra til å gjøre gaten tryggere både for alle som trafikkerer gaten.

— Blant annet ønsker vi å se på muligheten for å gjøre fortauene bredere og mer oversiktlige. Det tror vi vil øke sikkerheten for både for passasjerene, og for biler og busser som trafikkerer gaten, sier hun.