— Årets rekord skal nok bli vanskelig å slå, men nå er vi i siget, så det skulle ikke forundre meg om også det er mulig, sier leder Olav Luhr i Flåm Utvikling.

Ved utgangen av juli hadde om lag 40.000 flere reist med Flåmsbanen enn i fjor, som også var et rekordår.

Det er ikke rom for flere tog enn det er i dag på Flåmsbanen, men Flåm Utvikling arbeider med å legge til rette for flere attraksjoner i Flåm. Blant annet er det planer om å bygge en gondolbane.

Fram til 17. september kjøres det ti daglige tog i hver retning på Flåmsbanen. Togene har forbindelse med tog på Bergensbanen.

Arkiv