SVEIN KVALHEIM

Dette er en av konklusjonene på en bredt anlagt spørreundersøkelse blant utenlandske turister som ble foretatt i sommer. Blant over 1500 spurte utlendinger — med engelsk, tysk eller japansk bakgrunn - svarte 84 prosent at det var deres første besøk i Norge. Nesten alle oppga at de anså «nøtteskallturen» som en en-gang- i livet-opplevelse.

De som måtte tro at det stort sett er turister på 50+ som vil oppleve Vestlandsfjorder- og fjell, må tro om igjen. Over 50 prosent av de som kjøpte turen i sommer er mellom 17 og 40 år.

— Det er ingen grunn til å legge skjul på at dette overrasker oss litt. Vi har vel trodd at det var flest eldre turister som benyttet seg av dette tilbudet, men ingenting er jo hyggeligere enn at det også slår an blant yngre mennesker og familier, sier daglig leder Steinar Aase i «Norge i et nøtteskall» i en kommentar.

Den store Norgesturen

45 prosent av de spurte var på tur med ektefellen, og bare en av ti var på tur alene. 22 prosent dro med venner og omtrent like mange hadde med barn. Og nesten alle - ni av ti - var på ferie.

Det går tydelig fram at for de fleste utlendingene er «Norge i et nøtteskall» en del av «Den store Norgesturen». 43 prosent av de spurte svarte at turen til Norge var noe de hadde tenkt ut selv. 11 prosent var blitt overbevist gjennom internett. De fleste har tydelig bestemt seg for Norgesturen i god tid, mellom to måneder og et halvt år i forveien. Litt flere hadde Oslo som startsted enn Bergen.

«Fryktelig mat»

Av svakheter som trekkes fram er manglende info, mangel på aktiviteter, været, manglende muligheter for å reservere plass på toget (Flåmsbanen) - og ikke overraskende: maten!

«Maten var fryktelig og dyr», er en kommentar som går igjen. I tillegg klages det på manglende WC-muligheter, særlig for damer.