Det er helseetaten i Bergen kommune som har vedtatt fire nye legestillinger i kommunen, henholdsvis til Fyllingsdalen, Årstad, Arna og Åsane.

Dermed utvides antallet leger på Flaktveit fra fire til fem og tallet på pasienter økes fra 5100 til 6300. Årsaken er stadig større etterspørsel ved kontoret og ikke minst befolkningsveksten i området og Åsane ellers.

– Det er helt klart behov for fem leger på Flaktveit. Det bor 7500 mennesker bare i dette området. I tillegg er jo Åsane i full utvikling, og man kan jo selv velge lege uansett hvor man bor, sier Flaktveits nye lege Randi Nævdal (32) til Åsane Tidende.

Hun har tidligere jobbet ved barneklinikken.