Til sammen rundt 4.000 tonn råolje lekket onsdag morgen ut i havet under lasting fra Statfjord A-plattformen til et tankskip.

Les også: Her er det gigantiske oljeutslippet

Bølger opp til sju meter og kraftig vind gjorde det umulig å få samlet opp oljen, eller løst den opp med kjemikalier. På en pressekonferanse onsdag kveld, medgikk StatoilHydro-ledelsen at de ikke kan gjøre annet enn å vente og håpe at oljen i størst mulig grad ville forvitrer naturlig.

– Vi gjør alt som står i vår makt og vil følge med på utviklingen utover kvelden og natten, sier Arne Sigve Nylund, områdeansvarlig for vest i StatoilHydro.

Les også: Avviser at det fortsatt lekker

Men foreløpig innebærer det bare å vente og se hva været tillater. Statoil-feltet ligger omkring 200 kilometer vest for Bergen, like ved grensen til den britiske kontinentalsokkelen.

Når ikke kysten

Det dårlige været ser paradoksalt ut til å redde StatoilHydro fra å måtte stå ansvarlig for en miljøkatastrofe langs norskekysten.

For selv om ruskeværet gjør det umulig å samle opp oljen, så vil det samme dårlige været raskere få oljen til å forsvinne av seg selv, opplyser forsker Magnar Reistad ved Meteorologisk institutt i Bergen til NTB.

Ifølge Restad vil rundt en tredel av oljen være fordampet i løpet av ti timer. Forskerne ved Meteorologisk institutt mener også at oljeflaket vil følge kyststrømmen nordover, og aldri bli skylt inn mot kysten.

Kystverkets sier det foreløpig er for tidlig å si noe om miljøkonsekvensene av oljelekkasjen.

8 km langt flak

Lekkasjen ble oppdaget klokken 9.17 onsdag morgen, under lastingen fra plattformen til tankskipet Navion Britannia. Lekkasjen kom fra en undersjøisk ledning under lasting av råoljen. Utslippet dannet et oljeflak på 1 ganger 8 kilometer.

Onsdag kveld gjorde Kystverkets beredskapsavdeling observasjoner som kan tyde på at det fortsatte å lekke olje fra Statfjord-plattformen.

– Det er ikke lenger pumpevirksomhet på plattformen, men det kan kanskje være olje igjen i rør og pumper, sier Tor Chr. Sletner, leder for Kystverkets beredskapsavdeling i Horten, til NTB.

Utslippet er det nest største i historien på norsk sokkel. Det største utslippet skyldtes en ukontrollert utblåsing på Ekofisk i 1977. Da lekket det ut mellom 13.000 og 14.000 tonn. Ikke noe av oljen kunne i ettertid spores på land.

Petroleumstilsynet ser svært alvorlig på hendelsen, og har igangsatt en gransking.

– Utslipp av denne typen skal ikke forekomme, sier olje— og energiminister Åslaug Haga til NTB.

Lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim fra Venstre, mener oljeutslippet er nok et eksempel på at det som ikke skal skje likevel skjer innimellom, og at det er moment som man må ta i betraktning når det planlegges oljevirksomhet langs kysten.

– Har ikke kontroll

Miljøvernorganisasjonene mener hendelsen viser at StatoilHydro ikke tar sikkerheten på alvor, og derfor ikke bør få drive i sårbare områder.

– Ulykken viser at StatoilHydro ikke har kontroll. Den viser at vi ikke har en oljevernberedskap som fungerer, og at kravene fra myndighetene ikke er gode nok, sier Guro Haugen i Bellona til NTB.

Gunnar Breivik leder for HMS i StatoilHydro sier til NTB at de tar kritikken fra miljøorganisasjonene til etterretning, men mener at sikkerheten er god nok.

Øyvind Hagen, StatoliHydro