— Navnet Fjuckby fører i dag til spontan og gjentatt assosiering med visse kjødelige aktiviteter mellom mennesker og mellom dyr, skriver innbyggerne i sin søknad til myndighetene.

— Dette beklagelige faktum sliter på oss innbyggere og gjør oss flaue og skamfulle, heter det videre.

Alt de ber om er lov til å endre navnet fra Fjuckby til Fjukeby, i håp om å få slippe mer vitsing og latterliggjøring.

Svenske myndigheter tillater svært sjelden endring av stedsnavn og kan slett ikke love at innbyggerne i Fjuckby får det som de vil.

Sist det ble gjort unntak fra regelen var på 1950-tallet da det lille stedet Krakanger fikk endre navn. Men så betyr da også Krakanger direkte oversatt spy-anger.