Jentene drikker sin første pils som 14-åringer. Guttene er i regelen to måneder yngre.

Dette er to av hovedfunnene i Bergensklinikkenes siste undersøkelse om 8.— og 10.-klassingene i Bergens rusvaner. Bergensklinikkene har gjort undersøkelse for Bergen kommune. Åtte av ungdomsskolene i kommunen har vært med. Nesten 1700 unge har svart på spørreskjemaet om rusmiddelbruk. Undersøkelsene viser at åttendeklassingen faktisk drikker mindre nå enn åttendeklassingene gjorde i de to foregående undersøkelsene. Flertallet av dem som har vært betydelig beruset, har bare vært det en eller to ganger.

Mindre fyll blant guttene

På det tiende klassetrinnet er det en klar bedring for guttene, mens jentenes situasjon er den samme som i 1999 og 2002.

I 2002 svarte seks av ti gutter at de hadde vært beruset. I år svarer knapt fem av ti det samme. Det er også en klar nedgang av gutter som ruser seg ofte (mer enn ti ganger). Ifølge svarene elevene selv ga, var det to av 10 i 2002. I år svarte færre enn en av ti det samme. For jentenes del viser undersøkelsen at de går forbi guttene når det gjelder hvor ofte de drikker alkohol som 16-åringer.

Andre funn viser at debutalderen er uendret i de tre undersøkelsene. Og rusbrusen som kom i handelen i fjor, er blitt populær særlig blant jenter.

Narkotikabruk forekommer blant åttende og tiendeklassingene, men er lite utbredt. Omtrent en av syv ungdommer i tiende klasse har prøvd cannabis mens andelen som har prøvd det mer enn tre ganger er en av tjue. Jentene er i flertall.

Klare grenser

Forskerne mener heller ikke at de har funnet noen sammenheng mellom skoletrivsel og rusmiddelbruk. "De vanlige" ungdommene står for det meste av rusepisodene.

Undersøkelsen viser også at tydelige foreldre fører til mindre rusbruk blant de unge. Foreldre som "bryr" seg med når de unge skal være hjemme og hvem de er sammen med, får barn som er mer "nøkterne".

ILLUSTRASJONSFOTO: KNUT STRAND