• At C-fergen har stått mer enn den har gått, er direkte feil. Det har vi dokumentasjon på.

Det sier Svein Solheim, viseadministrerende direktør i Fjord1 Fylkesbaatane.

Selskapet har totalt fem ferger som trafikkerer strekningene Halhjem-Sandvikvåg og Mortavika-Arsvågen.

— Båtene på Mortavika-Arsvågen har vært inne til planlagt vedlikehold, og da setter vi inn C-fergen der, slik at vi har to båter på hvert sted, forklarer han.

En eventuell reserveferge vil ikke kunne holde oppe høy nok fart, og vil dermed bli tatt igjen av de to andre fergene. Dermed blir det vanskelig å sette opp rutetabeller med en reserveferge, i følge Solheim.

At båtene ikke holder den lovede overfartstiden på 40 minutter, vil han heller ikke høre snakk om.

— Vi holder i prinsippet den tiden vi lover, men ettersom vi beveger oss på sjøen, vil det noen ganger ta litt lengre tid. Vind, sjø og havstrømmer spiller inn, sier Solheim.

— Når det gjelder korrespondanse, prøver vi å holde rutetabellen slik at vi har avganger hver halve time. Da kan kundene planlegge eventuell korrespondanse ut ifra dette. Vi har greid å følge rutetabellen bra i denne perioden, mener Solheim.

Når det kommer til korrespondanse med Flesland, kaster Solheim ballen videre.

— Det er Statens vegvesen som bestemmer hvordan rutetabellen skal se ut. Vi følger det vi er pålagt, sier han.

Ingen i Statens vegvesen eller i Samferdselsdepartementet vil kommentere saken før den er behandlet.