• Snur politikerne og innfører permanent nettolønnsordning, trekker vi straks planene om utflagging, opplyser informasjonsdirektør Atle Kvamme i Fjord Line AS til Bergens Tidende.

JAN I. ELIASSEN

OLAV GARVIK

Men dette gjør ikke inntrykk på stortingsflertallet. Parlamentarisk nestleder i KrF, Einar Steensnæs, sier i en kommentar til BT at han ikke har noen indikasjon på at regjeringspartiene og SV vil fire i dette spørsmålet. Selv står han fast på at ordningen må avvikles i sin nåværende form.

Direktør Kvamme opplyser at rederiet har utsatt svarfristen med en måned for de 160 norske sjøfolkene som har fått tilbud om å fortsette om bord i «Fjord»-skipene under færøysk flagg.

— De skulle ha svart på tilbudet nå ved månedsskiftet november/desember, men har fått utsettelse til årsskiftet, forteller Kvamme.

Politikere på gli?

Han understreker at i tilfelle politikerne snur og sikrer rederiet konkurransedyktige vilkår på linje med hva svenske og danske fergerederier oppnår, blir det ingen oppsigelser av de 350 som er varslet om at de ikke lenger har noen jobb i Fjord Line.

— Vi vil helst ha norske sjøfolk, men en nettolønnsordning må altså da bli permanent og lovhjemlet, fastslår Kvamme.

Han har selv en følelse av at noen politikere er på gli i spørsmålet.

Atle Kvamme bekrefter også Bergens Tidende opplysninger om at Fjord Line for tiden forhandler med sjømannsorganisasjonene om de betingelsene de 160 sjøfolkene som har fått tilbud om å bli i jobbene sine skal få.

Trussel om boikott

— Er det korrekt at de mister pensjonsrettighetene sine?

— Nei, vi har kommet til en ordning med vårt forsikringsselskap som sikrer sjøfolkene rettigheter som tilsvarer de mannskapene har i dag. Det gjelder pensjoner og sosiale goder. Den nettolønnsordningen vi oppnår på Færøyene er også med på å finansiere sjøfolkenes goder, sier Kvamme.

Han bekrefter også at det er kontakt mellom Fjord Line og sjømannsorganisasjonene om en varslet boikott av rederiets skip hvis de blir flagget ut til Færøyene,

— Vi kan selvfølgelig velge et annet flagg, men det kan bety at flere av de norske mannskapene sies opp. Iverksettes boikottaksjoner, ryker trolig alle de 510 jobbene til sjøs og de 90 i administrasjonen på land, sier Kvamme.

En milliard i støtte

Einar Steensnæs, som nå er medlem av næringskomiteen i Stortinget, understreker at han finner det uakseptabelt å opprettholde gunstige skatteordninger for bartendere, kelnere og stuepiker og dermed forskjellsbehandle en del av skipsfarten i forhold til andre eksportnæringer.

— Husk at vi nå gir over én milliard kroner i støtte til nettolønnsordningen! Hvem kan forsvare det? Derimot blir alt nøkkelpersonell som har med skipets drift å gjøre fortsatt med på nettolønnsordningen.

— Er ikke utflagging likevel en høy pris å betale?

— Vi kan aldri gardere oss mot utflagging, når rederiene bare baserer seg på bunnlinjen. Det er alltid flaggstater som vil gå langt i å få hånd om norske skip, sier Steensnæs.