Striden dreier seg om hvor mye Kristiansand havn skal betale, etter at de nektet Fjord Line å seile sommeren 2009. En rettskraftig dom slår fast at de er erstatningspliktige. Spørsmålet om Fjord Line skal bruke Kristiansand havn eller Langesund til sine nye cruiseferger er også en del av striden.

Havnevesenet avviser kravet. De mener Fjord Line presser dem ved å true med å flytte seilinger til Langesund. Stemningen mellom de to partene er anspent og forhandlingene har gått i stå.

— De vil ha 50 millioner over bordet, helt uten å legge frem noen dokumentasjon. Det er ikke noen seriøs måte å forhandle på. Vi kan ikke forhandle med kniven i ryggen, sier leder Terje Frigstad i havnestyret i Kristiansand.

Savner dokumentasjon

Kravet på 50 millioner ble ifølge Frigstad presentert på et forhandlingsmøte mellom havnevesenet og Fjord Line i forrige uke. Det ble så gjentatt på et forhandlingsmøte i Bergen onsdag. Her møtte Frigstad Fjord Lines styreleder Peter Frølich.

Kravet ble avvist av Frigstad som allerede hadde diskutert saken med medlemmene i havnestyret.

— Vi skal selvfølgelig gjøre opp for oss, men vi krever at det gjøres grundig arbeid og at de kan legge frem god dokumentasjon. Så langt har Fjord Line ikke kunne fremlegge noen dokumentasjon for sitt krav, sier Frigstad.

Når partene ikke er blitt enige om et erstatningsbeløp, er det også stillstand i spørsmålet om hvorvidt Fjord Line skal velge Kristiansand eller Langesund som anløpssted for sine nye cruiseferger.

Høyere krav i retten

Administrerende direktør i Fjord Line, Ingvald Fardal, hevder erstatningsbeløpet vil bli på over 100 millioner kroner om de tar saken til retten.

— Jeg ønsker ikke å kommentere summen på beløpet, men vi mener vi har gitt havnen et romslig tilbud basert på råd fra våre advokater, sier Ingvald Fardal i Fjord Line.

Han peker på at forhandlingene fremdeles pågår frem til klokken 09.00 fredag morgen og ønsker av den grunn ikke å gå inn på detaljer i forhandlingene.

— Det jeg derimot kan si, er at om vi skal ta denne saken for retten så snakker vi om et erstatningsbeløp på over 100 millioner kroner. For vår del er det ingenting som er mer ønskelig enn å få denne saken ut av verden så fort som mulig, understreker den administrerende direktøren.

Fjord Line har varslet at de bestemmer seg for anløpssted fredag.