RUNE CHRISTOPHERSEN

Fjord Line har nærmere ti millioner kroner i inntekter fra spilleautomatene om bord. Vedtaket om at Norsk Tipping skal få enerett på driften av automatene, ville ført til at selskapet taper store penger.

Fjord Line er blant dem som mener monopolordningen vil være i strid med EØS-avtalen, og klagde derfor saken inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA.

— Kunne ført til utflagging

I går ble det kjent at ESA krever at regjeringen omgjør vedtaket. ESA godtar ikke at aktørene på spillemarkedet blir behandlet ulikt.

Informasjonsdirektør Atle Kvamme i Fjord Line tror uttalelsen fra Brussel betyr kroken på døren for regjeringens monopolordning.

— Uttalelsen er så klar at jeg tror kampen er vunnet. Uten lotteridriften ville vi trolig blitt tvunget til å flagge ut. Ti millioner i lotteriinntekter betyr mye for et selskap som i fjor gikk med seks millioner i overskudd, sier Kvamme.

Fjord Lines advokat, Jon Øyvind Eide Midthjell, mener det er uheldig at regjeringen hevdet at monopolordningen var i tråd med EØS-avtalen.

— Det er overraskende at regjeringen insisterte på dette overfor Stortinget. ESAs uttalelse viser at dette er en nokså klar sak. Det er vanskelig å si om regjeringen har feilinformert Stortinget, men den har i alle fall gitt et dårlig råd, sier Midthjell.

Valgerd gir seg ikke

Norsk Tipping er allerede i gang med å utplassere 10.000 nye spilleautomater til en verdi av rundt 800 millioner kroner.

ESAs hovedbegrunnelse er at regjeringens tiltak er diskriminerende. Organet mener dagens system kunne vært opprettholdt ved å innføre klarere regler for de private aktørene.

Regjeringen får en måned til å rette seg etter pålegget. Dersom ikke vedtaket blir omgjort, kan saken havne i EFTA-domstolen. Men kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland gir seg ikke.

— Jeg mener at ESAs standpunkt i saken ikke bør legges til grunn av norske styresmakter. Jeg er ikke enig i ESAs vurdering om at Norsk Tipping ikke kan ha enerett til drift av utbetalingsautomater. Det er uansett ikke aktuelt å videreføre dagens ordning, skriver hun i en pressemelding.

Hensikten med monopolordningen er å begrense spillegalskap.

<b>STORE INNTEKTER: </b>For Fjord Line betyr spilleautomater om bord i båtene hele ti millioner kroner i årlige inntekter.<br/> ARKIVFOTO: GIDSKE STARK