Det var den nylagte brosteinen og nye fortau i Rådhusgaten og i Starvhusgaten som ble innviet med Holmenkollmarsjen, løsskudd og snorklipping.

Opprustet for 5,5 millioner kroner. Med utvidet lomme for varelevering i Rådhusgaten, reduksjon av antall kjørefelt i Starvhusgaten, varmekabler i fortau både her og der, ny lysarmatur, sykkelstativ, markering av fortauskanter, Altaskifer og Oppdalskifer.

Ikke rart Lisbeth Iversen gratulerte oss alle med dagen og takket alle som hadde vært involvert. Både entreprenør, landskapsarkitekt og kommunens samferdselsetat.

Ikke minst fikk Statens vegvesen ros og takk for godt samarbeid, en takk som ble velvillig returnert fra veivesenets seksjonssjef Magnus Natås.

— En estetisk opprusting av høy kvalitet, sa han da han takket og gratulerte.