I forrige uke vedtok Utdanningsutvalget ved Universitetet i Bergen nye retningslinjer for å hindre at ansatte trakasserer studenter seksuelt. Tittelen på de nye retningslinjene er «Retningslinjer for relasjoner mellom veileder og student/kandidat ved Universitetet i Bergen».

Seksuell oppmerksomhet

Ordet seksuell/seksuelt sto i fire av syv punkter i de gamle retningslinjene. Blant annet at «Dersom det oppstår et seksuelt forhold mellom veileder og student, skal det formelle veiledningsforhold opphøre.» Og «Studenten skal kunne skifte veileder når han/hun føler seg utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet».

I de nye retningslinjene, som også har syv punkter, er ordet erstattet med andre formuleringer, blant annet om sårbarhet: «Veilederen og studenten/kandidaten skal ha et profesjonelt forhold, og de skal ikke ha relasjoner som strider mot denne profesjonaliteten. Veilederen har et særskilt ansvar for ikke å sette studenten/kandidaten i en sårbar situasjon.»

Retningslinjene maner også veileder til å være bevisst på at forholdet til studenten ikke er jevnbyrdig. «Veilederen skal ikke bruke sin faglige kunnskap og autoritet til å krenke eller undertrykke, eller til å vinne faglige eller personlige fordeler på bekostning av studenten/kandidaten.»

Krenke og undertrykke

Årsaken til endringene er et ønske om at de nye retningslinjene skulle omhandle forholdet veilederforholdet generelt, og ikke kun seksuell trakassering.

De har også et punkt om gaver og honorar: «Veilederen skal ikke bruke sin faglige kunnskap og autoritet til å krenke eller undertrykke, eller til å vinne faglige eller personlige fordeler på bekostning av studenten/kandidaten.»

De nye retningslinjene gir ingen anvisning for hvordan et veilederforhold skal avbrytes dersom noe skjer. Dette kan imidlertid bli tatt inn i veiledningskontraktene på fakultetene.