— Hun klarer ingenting lenger og er blitt gammel og svak, sier datteren Alma Landaas Claussen. Konstance bor hjemme hos datteren og hennes barn.

Datteren arbeider i redusert stilling for slik å få hverdagen til å gå i hop. Selv om hjemmehjelpen trør støttende til, har Alma hovedansvaret.

— Da hun ble tatt ut av køen ble jeg sint. Hun stod på førsteplass da de tok henne ut.

— Vi har det fint sammen og jeg steller henne med glede. Hadde jeg bare ikke blitt så forbasket sliten, sier Alma Claussen.

Hun iler hjem rett etter arbeidet for å være hos moren. Selv om Konstance Landaas er for frisk for sykehjemsplass i Bergen kan hun ikke lenger være alene. Verken om dagen, natten eller i helgene. De to barnebarna i huset tar også ansvar for mormoren sin. Dagene går på et vis.

Men det hender 92 åringen føler at hun er til bry for dem hun er så glad i. Det er ingen god følelse.

TATT UT AV KØEN: Konstance Landaas (92) er for frisk for sykehjemsplass i Bergen. Selv om hun ikke klarer seg alene.
FOTO: ODD MEHUS