DAG IDAR TRYGGESTAD

— Det jeg gjorde var dumt og tåpelig, og jeg har lagt med flat, sier Torkildsen til Bergens Tidende.

Torkildsen har sitt embete ved Bergen tingrett, men som mange andre dommere har han i flere år også gjort tjeneste i Gulating lagmannsrett.

Morgenstunt

Det var i en sivil sak i Stavanger at Torkildsen gjorde noe han i ettertid angrer på.

Om morgenen, før retten var satt, var Torkildsen på bakrommet sammen med flere dommerkolleger. Torkildsen var i det spøkefulle hjørnet. Trodde han.

Fra domstolens telefon spilte han av en samtale kollegene fant svært upassende. Det førte til at han ble klaget inn for førstelagmannen i Gulating. Minst en dommer ville ikke lenger sitte i saker sammen med Torkildsen.

I Gulating fant man hendelsen så spesiell at Torkildsen ble orientert om at han ikke lenger ville få oppdrag for lagmannsretten.

— Jeg innser at det var upassende og at det var en dårlig spøk. Jeg er ferdig med saken og har ikke bemerkninger til førstelagmannens avgjørelse, sier dommeren, som har vanskelig for å se at saken har offentlig interesse.

Tillater humor i retten

Det er høyst spesielt at en dommer blir vraket til tjeneste for å ha oppført seg støtende overfor kolleger. Ved domstolsadministrasjonen i Trondheim får BT opplyst at de aldri har behandlet saker av denne karakter.

Gunnar Torkildsen er kanskje Bergens mest kjente dommer. Han har ledet flere store saker de senere år, og er blitt kritisert for å være en streng og krass administrator. Samtidig tillater han en humoristisk tone under rettsforhandlingene.

— Jeg synes det skal være rom for humor i retten, men jeg tillater ikke spøk på de involvertes bekostning, sier Torkildsen, som for øvrig ikke ser noen sammenheng med denne praksisen og episoden i Stavanger.

- Svært upassende

Det gjør heller ikke sorenskriver Erik Elstad i Bergen tingrett.

— Det som skjedde i denne aktuelle saken berører ikke hans tjeneste i Bergen tingrett, sier Elstad.

— Når det er sagt synes jeg at episoden var svært upassende og det har jeg også sagt til ham. Det var en tåpelig opptreden som jeg forutsetter ikke gjentar seg i Bergen tingrett, legger sorenskriveren til.

Han er enig i at dommere må regne med at det stilles strenge etiske krav til dem. Også utenfor selve rettsforhandlingene.

— Jeg stiller strenge krav til mine kolleger. Jeg tror Torkildsen har skjønt at det han gjorde var dumt, og at saken nå er ute av verden, sier Elstad.

I Gulating lagmannsrett var det ingen som kunne kommentere saken i går.

TAR SELVKRITIKK: - Det jeg gjorde var dumt og tåpelig, sier tingrettsdommer Gunnar Torkildsen og legger seg flat for at ikke dommerkolleger fant hans humoristiske påfunn passende. Konsekvensen er at han ikke lenger får være dommer i lagmannsretten.