• Om lag 25.000 tonn (70.000 kubikkmeter) treflis ble i perioden 2007–2009 dumpet ulovlig på Vorland i Sund kommune.
  • Flislaget er opptil fem meter tykt og er på størrelse med et par fotballbaner.
  • Det er funnet miljøgifter i og ved deponiet.
  • Fylkesmannen har krevd at massene fjernes, og i denne uken startet arbeidet. Massene blir kjørt til Knarrevik, før de senere fraktes videre med båt.
Christiansen Roar
Christiansen Roar