TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bergens-tidende.no

— Vi skal hjelpe folk til bedre helse. Da er det et helt riktig signal å kutte alt salg av tobakksvarer, sier professor Per Lund-Johansen til Bergens Tidende. Det er elleve år siden han ba sykehuset stanse salget av tobakk. Nå jubler han over at det endelig er skjedd. Haukeland er første universitetsklinikk i Norge som stanser salget av tobakk. Ringerike sykehus var først ute og stanset det alt for ti år siden.

Sigaretter finnes ikke Narvesens store kiosk ved Haukeland sykehus er helt endret ved årsskiftet. Her er egne hyller for aviser, blader, søtt og godt, blomster og frukt, men sigaretter og tobakk finnes ikke lenger i hyllene.

— Bare to-tre kunder har spurt etter sigaretter. Dette er positivt mottatt. Nå røyker også røykerne mindre, sier Gudrun Vestgård i Narvesens utsalg.

Tobakkens skadevirkninger er særdeles godt dokumentert. Minst hver tredje dagligrøyker dør tidligere enn normalt som følge av helseskader ved røyking. Halvparten av disse dør før de når pensjonsalderen, 20-25 år tidligere enn ikkerøykerne. Halvparten av dem som begynner å røyke, dør av sykdommer relatert til røyking. De har også syv ganger større fare for å få infarkt.

Hån mot pasientene - Det er en hån mot pasientene å selge tobakk når vi vet om skadevirkningene, sier Per Lund-Johansen, overlege ved hjerteavdelingens medisinske seksjon. Daglig ser han røykingens bakside. Han vil ikke plage røykerne, men ser det som helt nødvendig at sykehuset fjerner helsefaren.

Narvesen har fått redusert sin leie som følge av avtalen om ikke å selge tobakk mer.