Det er ennå uklart om husene i Baneveien 10 og 12 skal rives, eller flyttes til Gamle Bergen.

— Planen er at hvis husene er av god nok teknisk kvalitet, skal de flyttes og gjenoppføres, sier utbyggerens rådgiver, Dankert Freilem.

Husene ble i dag gjennomgått av en arkitekt og en sikkerhetsekspert. En del takstein og materialer ble demontert i forbindelse med undersøkelsene.

Utbygger Strønen har tidligere revet resten av kvartalet, til store protester fra velforeningene på Nøstet, Verftet og Klosteret. Kvartalets siste store trehus fra 1700-tallet ble revet 2. april.

Eystein Thue
Eystein Thue