BT skrev i går at samtidig som Clear Channel fikk nei til bymøbelreklame i Bergen, har et annet firma i mange år hatt reklamefinansierte bosspann stående i Bergen sentrum.

Nå blir spannene som står på kommunens grunn fjernet.

— Vi sendte et brev torsdag og ba de fjerne spannene innen 1. januar 2006, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes.

Kommunens avtale med selskapet Gallion gikk ut allerede 1. januar i år, men Foldnes sier de avventet bystyrets beslutning i Clear Channel-saken.

Den beslutningen kom i slutten av oktober, og nå har altså etaten tatt affære.

De ti spannene som står på den mest følsomme delen av Bergen sentrum, på Bryggen, rår kommunen ikke over. Det er Bergen og Omland Havnevesen som har avtalen her, men styreleder og KrF-topp Kristian Helland sa i gårsdagens BT at han vil ta saken opp med administrasjonen i Havnevesenet.

Ifølge havnesjef Gunvald Isaksen kan avtalen sies opp med tre måneders varsel.

Gallion har i alt 172 reklamefinansierte bosspann i Bergen. De fleste som nå blir igjen står på privat grunn.