Send spørsmål til bt.no-gartner Erling Birkeland her!

I går rykket Bergen kommune og Mattilsynet ut for å fjerne busker i Loddefjord som var smittet av pærebrann. Med en rykende fersk forskrift i hånden kan myndighetene kappe ned bulke— og pilemispel i private hager på Vestlandet. Får du en varsellapp i postkassen kan buskene dine være fjernet i løpet av få dager.

— Vi kan ikke tvinge noen til å fjerne buskene sine. Men finner vi smitte kommer vi og kutter alt av bulke- og pilemispel i fire kilometers omkrets. Da har vi ikke tid til å gjøre det fint, sier Paal Fennell, distriktssjef for Mattilsynet i Bergen.

Han oppfordrer alle i Bergen som har bulke- eller pilemispel i hagen om å fjerne dem. Blir buskene syke dør de uansett innen få år.

Overrasket

— Nei, skal dere ta den fine busken utbryter Inger Ringkjøb.

Når hun kommer hjem fra jobb finner hun både Mattilsynet og Bergens Tidende i hagen. Pilemispelen hun har i hagen er merket med blå spraymaling. Den skal bort.

— Fuglene likte den også veldig godt. De spiser bærene og bygger reir i trærne rundt.

Ringkjøb hadde lest advarselen som kom i postkassen, men håpet hennes busker ikke var av den aktuelle sorten.

— Jeg får plante en rododendron i stedet da, sier hun etter å ha fått summet seg litt.

Ekstreme forekomster

Fennell frykter at pærebrann kan spre seg til fruktdistriktene i Hardanger.

— Dersom eple- og pæretrærne der blir smittet, kan fruktbøndene miste alle trærne sine, sier han.

Rådgiver innen plantehelse ved Mattilsynets regionkontor for Hordaland og Sogn og Fjordane, Ørjan Simonsen regner med det vil koste 52 millioner kroner å fjerne de aktuelle prydbuskene i Bergen kommune. Fra landbruksdepartementet har Mattilsynet fått rundt 2,5 millioner til bruk i Hordaland.

— I fjor spredte smitten seg veldig fort. 2006 blir et skjebneår for den videre strategien. Målet vårt er å utrydde pærebrann, sier Simonsen.

Han sier sykdommen er et stort problem for fruktbønder i flere europeiske land.

Spleiselag

Ryddeaksjonen i Bergen er et samarbeid mellom Grønn etat i Bergen kommune og Mattilsynets distriktskontor. Det er også disse som deler regningen.

Pærebrann smitter over på nye busker ved at insekter flyr fra blomst til blomst. - Bakteriene kan overleve et døgn i en bikube. Hvis birøktere flytter kubene sine fra sted til sted kan pærebrann fort spre seg over store områder, sier førsteinspektør ved Mattilsynet i Bergen, Trine Hellan.

Dette fikk sotrakommunene erfare i fjor, da smitten spredte seg til hele øyen. Der ble Vegvesenet leid inn for å kappe ned de store mengdene med bulke- og pilemispel. I Bergen blir det foreløpig brukt motorsag, fres og plantegiften Roundup.

— Vi fortsetter jobben i sommer. Innen få år vil vi ha fjernet all bulke- og pilemispel på Sotra, sier Hellan.

Med loven i hånd

Tidligere har Mattilsynet vært avhengig av enkeltvedtak for å fjerne busker i private hager. 15. mai kom en ny forskrift om tiltak mot pærebrann på Vestlandet.

«Når det foreligger fare for spredning av pærebrann kan Mattilsynets distriktskontorer eller den som bemyndiges, foreta nødvendig rydding og fjerning av vertplanter for pærebrann på enhver eiendom, både offentlig og privat.», heter det i forskriften.

Send spørsmål til bt.no-gartner Erling Birkeland her!

KUTTEGUTTA: Johnny Presttun Tjong og Jan Ove Strand fra Bergen bydrift har fått jobben med å rydde Hetlevikåsen for bulke og pilemispel.
EIRIK BREKKE
VEMODIG: Inger Ringkjøb har en stor pilemispel i hagen sin i Hetlevikåsen. Snart har Mattilsynet og Bergen kommune kappet den ned og frest den til småflis.
EIRIK BREKKE