Regjeringen ville det, og nå skjer det: Politikere blir byttet ut med næringslivsfolk i sykehus-styrene.

Helse Vest oppnevnte i dag nye styrer til de lokale helseforetakene, og i Helse Bergen blir tre av fire politikere byttet ut med næringslivfolk.

Ut går lokalpolitikerne Oddny Miljeteig (SV), Liv Røssland (Frp) og Gisle Handeland (Ap).

Inn kommer

  • Bjørn Østbø, tidligere adm. direktør i Vital forsikring.
  • Sveinung Hole, managing partner i Sarsia Seed Management
  • Anne-Margrete Bollmann, distriktssjef i Hordaland sivilforsvarsdistrikt. — Vi har lagt stor vekt på å finne styremedlemmer med kompetanse som er tilpasset det utfordringsbildet helseføretaket har. Vi har sett både på nødvendig kontinuitet og fornyelse i styrene, og geografisk spredning og kjønnsbalanse. Medlemmene har høy kompetanse og variert bakgrunn, og er klare til å ta fatt på viktige oppgaver i spesialisthelsetjenesten. Jeg er godt fornøgd med sammensetningen av styrene, seier styreleiar Terje Vareberg i Helse Vest i en pressemelding.

En politker får likevel fortsette: Ranveig Frøyland (Ap) forblir styreleder i Helse Bergen.