— Jeg biter det i meg og fjerner boden, sier Kjetil Sørensen, leder i Torghandlerforeningen. Han taper mye penger på dette, men han river boden for å ikke provosere mer og bidra til å få diskusjonen om Torget inn i et konstruktivt spor. Han er selv dypt urolig for Torgets fremtid.

Har skapt uro

Det kan være en redning for Torget at torghandlerne besinner seg akkurat nå. Den siste ukes provokasjon med to nye ulovlig oppsatte boder har skapt så stor uro i det politiske miljøet at det har satt hele fornyelsen av Torget i fare.

— Torghandlerne ødelegger all goodwillen som ble skapt i det politiske miljøet i vår om de ikke besinner seg, påpeker byråd for kultur og finans Henning Warloe, som på vegne av Bergen kommune er an av hovedaksjonærene for Torget og også leder for generalforsamlingen.

Det er bare en måned siden ordfører Herman Friele sto frem på nettopp på Torget og offentliggjorde at Byrådet ville forsere fornyelsen av Torget og gjøre sitt for å skaffe 15 millioner kroner til nødvendig arbeid. Warloe understreker at pengene ennå ikke er bevilget. Det skjer når budsjettet kommer opp til behandling.

Kan undergrave

— Bergen har ikke flust med penger. Her er skarp konkurranse om midlene. Innsats for barnehager, skoler og sykehjem krever mer enn vi har penger til. I denne situasjonen kan torghandlerne selv undergrave den politiske viljen til å kjempe for Torget, sier Henning Warloe.

Byrådet avlyste i går et ekstraordinært møte om forholdene på Torget. Noe av årsaken er tilfredshet med at også Torgstyret har stilt seg bak kravet om at garasjebodene fjernes.

Om Kjetil Sørensen fjerner sin bod, vil ikke Susan Smallwood gjøre det samme. Hun har tenkt å la sin garasjeliknende bod bli stående til sommersesongen er over.

— Boden var en kriseløsning. Det må finnes et kompromiss. Får vi ikke erstatning for det vi har investert, har vi ikke råd til å ta boden bort, sier Susan Smallwood.

— Men du kan vel ikke kreve erstatning for noe som er ulovlig oppsatt?

— Vi handlet i god tro. Jeg ville aldri gjort dette om jeg ikke hadde forstått Lisbeth Iversen slik at vi kunne sette opp våre boder og justere dem så de så pene ut, sier Susan Smallwood.