— De komponentene vi ønsker å beholde blir lagret her på flyplassen på innelåst område. Resten overlates til selskapet å rydde opp i, sier havariinspektør Svein A. Bull.

Etter det NTB forstår vil etterforskerne ta med seg bestemte komponenter tilbake til laboratoriet på Kjeller. - Det vil ikke bli opplyst hvilke komponenter vi i så fall tar med oss, sier Bull til NTB.