Grunnen til det, er ikke først og fremst at de er svært brennbare, men at det rett og slett ikke er bruk for dem.

— I det siste har vi fjernet bortimot 2000 kvadratmeter pe-skum fra nordgående løp i Glasskartunnelen. Det gjør vi fordi fjellet bak er helt tørt, sier overingeniør Gunnar Gjæringen ved Hordaland vegkontor til bt.no.

Gjæringen opplyser at mattene av pe-skum, som produseres i Finland og i Frankrike, skal isolere mot inntrengende vann.

— Men etter en tid viser det seg at fjellet har "satt seg" på en måte, og blitt tett. Det kommer ikke inn mer vann, og da kan vi bare fjerne mattene, sier Gjæringen.

De 2000 kvadratmeterne som fjernes fra Glasskartunnelen er likevel bare en tredjedel av pe-skummet i det forholdsvis korte tunnelløpet. For øvrig avsluttes nå arbeidet med å utstyre Glasskartunnelen med nye sett telefoner (250 meter mellom hver) og brannslokkingsapparater (60 meter mellom hver). I tillegg utstyres tunnelen med rødblink.

— Så snart vi er helt ferdige med Glasskartunnelen, tidlig på nyåret, går vi i gang med å utstyre Løvstakktunnelen på samme måte. Også der vil vi sjekke om pe-skum kan fjernes på samme måte, sier Gjæringen.