Nå går byrådet inn for å redusere denne serbergenske ordningen til 70 prosent. Det sparer i så fall kommunen 4,5 millioner kroner på.