Et 130 år gammelt tre ved Domkirken blir sagd ned i disse dager. Treet er angrepet av rotsopp og er ikke til å berge.

— Vi liker det ikke, men når treet er dødt har vi ikke noe valg, sier Jørgen Slinde, forvaltningsleder hos Kirkevergen i Bergen.

Mange reagerer på at et så stort og gammelt tre blir hugget ned på denne måten, men kirkevergen har en trøst for de som kan vente.