I slutten av august startar Rogaland-entreprenør Bertelsen & Garpestad AS arbeidet med å retta ut og oppgradera ulukkesdistansen ved Vistvik på E39 sør for Sandvikvåg i Fitjar. Nyevegen blir 80-sone, og dermed forsvinn også 60-sona ved Engevik der politiet årleg har teke inn hundretusenvis av kroner i fartsbøter.

Egersund-baserte Bertelsen & Garpestad vann anbodet i konkurranse med fire andre entreprenørar, og skal utføra jobben for 68,6 millionar kroner. Selskapet låg under Vegvesenets kalkyle, og var ti millionar kroner billegare enn neste anbydar.

Nattestenging

Byggeleiar Robert Balzer i Statens vegvesen opplyser at den nye og 2,3 kilometer lange E39-distansen ved Vistvik, Hovland og Engevik skal vera ferdig i desember 2015, med 80-sone, gang— og sykkelveg, veglys, støyskjerming og trafikksikringstiltak. For å få gjennomført prosjektet er det gjort avtale med nærmare 30 grunneigarar. Forhandlingar om innløysing eller skjerming av eitt bustadhus står att.

Sprengingsarbeid gjer at E39 blir stengt for trafikk om natta i ein tremånadersperiode på slutten av 2014. Trafikantar må då innstilla seg på omkøyring på fylkesveg 545 mellom Leirvik og Sandvikvåg gjennom Fitjar sentrum på vestsida av Stordøya.

Dødsulukke

På strekningen som no skal utbetrast har det vore ei rekkje utforkøyringar og kollisjonar. I januar i fjor mista ei ung mor livet i ei møteulukke i ein av Vistvik-svingane, to mindreårige born som ho hadde med seg i bilen overlevde.

Manglande finansiering gjorde at ingen ting blei gjort på distansen då Statens vegvesen i 2002 utarbeidde ein reguleringsplan, og i 2005 følgte opp med byggjeplan, for strekninga Vistvik – Sandvikvåg ferjekai. Nye krav til vegstandard og forelda plangrunnlag gjorde at det måtte lagast ny reguleringsplan for det føreståande arbeidet.