For da er det 125 år siden Ole Irgens og Bergens Skog— og Træplantningsselskap fikk den himmelske idé å brodere en gangvei mellom Bellevue og Munkebotn.

Det ble promenaden som er «byens beste», enten vi går søndagstur, lufter hunden, jogger, triller eller går kveldstur med kjiket.

Og det er 25 år siden kjuaguttene i «Det Lystige Selskab» tok initiativet til det som ble en folkefest nesten uten like mellom de syv fjell. Med 50.000-60.000 feststemte bergensere under et hav av paraplyer og i mer eller mindre altmodige klesdrakter på tur-retur i Fjellveien. Med musikk og skillingsboller rundt hver sving. Med mannskor og musikkorps. Kjuaguttene og Kanuttene. Rune Larsen og Helge Nilsen. Trad-band og blæseorkestre. Sandviksgutter og Skansegutter. Ordfører Eilert Eilertsen og Carl O. Gram Gjesdal. Med Varegg som balluba-arrangør.

Og Rolf Bentzen, som måtte ha doktorhjelp etter at en hest og kjerre klarte og kjøre over tærne hans.

Nå er de i gang igjen, de lystigste av de lystige i det «Det Lystige Selskab», Erling M. Jacobsen (70), Marton Storstrand (71) og Jan Edgar Kalleklev (73).

Stappfulle av planer for neste års folkefest, på dagen ett år frem i tid i dag.

— Arrangementet vil gå etter noenlunde samme modell som for tjuefem år siden, korer de lystige tre.

Med bekransning av Ole Irgens-bysten og underholdningsstasjoner langs Fjellveien.

— Foreløpig er det bare snakk om planlegging, men vi håper selvfølgelig at de fleste av aktørene fra for tjuefem år siden vil komme på banen, samstemmes det.

Og hvem «de» er, leser vi i programmet fra 1979, der både Sandviksguttenes Forening, Skanseguttenes Forening, tre skolekorps og Bergen Brannkorps Musikkorps figurer.

En folkefest både på midten og i begge ender, som endte med takkeskriv signert byens rådmann, Einar Alme Torkildsen, til «Det Lystige Selskab».

Der het det: «Formannskapet ønsker med dette å gi uttrykk for sin takk og ti l fredshet med det initiativ som førte til den vellykte gjennomføring av «Fjellve i ens Dag» ved veiens 100 års jubileum søndag 14. oktober 1979.» Så med en liten omskrivning av en viss sang, kan vi trygt love: «Oppi Fjellveien, henmed Mulelven, kan du tru, min venn, der skal bli liv og spell.» I 2004 .

PS: Korps, kor, foreninger, buekorps og rævediltere som har lyst til å bidra ved Fjellveiens 125-årsjubileum i september neste år, kan ringe Erling M. Jacobsen på telefon 55 11 77 50 eller 55 95 33 12.

NYTT JUBILEUM: Kjuaguttene i "Det Lystige Selskab" tar sats igjen og inviterer til 125-årsjubileum om ett år. F.v. Edgar Kalleklev, Erling M. Jacobsen og Miorten Storstrand.<br/>Foto: ØRJAN DEISZ