– Vi har hyppige kontroller og driver kontinuerlig vedlikehold av Fjellveien, sier driftssjef Atle Kleppe i Bergen kommunes samferdselsetat.

– Men det er et kraftig press på våre entreprenører og vi prioriteter strengt hver eneste dag, sier han.

Veien rast ut

I Fjellveien rett ovenfor Breistølen er veibanen seget ut og er sperret av med betongelementer. Slik har det ligget i over tre måneder. Ifølge Kleppe er dette arbeid som skal tas så snart man rekker over det.

– Vi har enormt med oppdrag, vi har 40 murer som skal vedlikeholdes fortløpende og listen over ting som skal gjøres på fremdriftsplanen er svært lang.

– Mangler dere penger til denne form for vedlikehold?

– Egentlig ikke. Det er kapasiteten det står på. I disse tider er det heller ikke lett å få fatt i folk og maskiner utenfor kommunedriften om vi skulle hatt behov for det, sier han.

Der muren har rast ut ved Breistølen var det en av de tyngre maskinene som drev vegetasjonsrens som var synderen i sin tid.

Samarbeid

– Vi samarbeider med Grønn etat og Bydrift Bergen om vedlikeholdet blant annet i Fjellveien. Hver fredag i turistsesongen kjører våre folk gjennom Fjellveien og noterer seg ting som må utbedres. Grønn etat har også plan for rens av busker og trær langs veien og åpner dessuten opp utsiktspunkt langs ruten. Vi driver også med støvbinding her, på samme måte som for eksempel til Troldhaugen, sier Kleppe.

Lengre sør i Fjellveien er gjerdene til forfalls flere steder, i tillegg siger veien ut, fra nr. 54 og sørover mot Kalfaret. Her kan det også være tunge maskiner som har vært utløsende faktor.