I bystyremøtet 19. november skal trasévalget opp som egen sak. Ikke et møte for tidlig, mener Løvstakk-ildsjeler:

— Det er jaggu på tide at de aktiviserer seg i dette spørsmålet, sier Rolf Rasmussen, leder i Ny Krohnborg Velforening.

Traseen skal gå fra Riplegården i nord til Langegården i sør. Komite for miljø og byutvikling foreslår hvilken trasé bystyret skal velge, og komiteen mener ifølge Bergen kommunes hjemmesider at det opprinnelige forslaget som ble sendt ut på høring, er det beste. De mener denne traseen sikrer god tilgjengelighet og en sammenhengende trasé med god utsikt.

— Det har vært en debatt om ikke traseen burde gå høyere oppe, for at utsikten skal bli bedre. Fordelen med en trasé lengre nede er at den blir tryggere for unger på sykkel, sier Rasmussen.

Selv har ikke Rasmussen så sterke meninger om hvilken trasé kommunen bør lande på. Han håper heller at kommunen får fart i planene om en sti gjennom Juvdalen og over til Krohnegården.

— Men det er lengre frem i tid, erkjenner Rasmussen.

Trenger vi nye turstier på Byfjellene? Si din mening!

Knut Strand (arkiv)