• Fra kommunens side er vi åpne for en dialog med Sotra og Øygarden Forsvarsforening. For oss er det viktig å få etablert museet og legge til rette festningsområdet for friluftsformål.

Ordfører i Fjell, Jan Utkilen, lukker ikke døren for videre drøftinger med Sotra og Øygarden Forsvarsforening. Til Bergens Tidende understreker han at kommunen trodde de hadde fremforhandlet en avtale. Men så kom innsigelsene fra SØF like før saken skulle opp i kommunestyret.

— Jeg trakk saken for at vi kunne gå tilbake til foreningen og få ryddet unna uenighetene. På nyåret regner jeg med at det blir nytt møte mellom partene, sier ordføreren.

— Det viktigste for kommunen er å få etablert museum i festningen og at friluftsarealene bli tilrettelagt. Dessuten er vi innstilt på å kjøpe mer grunn i området for friluftsformål. Festningsområdet er utgangspunkt for turer i et flott naturområde, sier Utkilen.

Når BT lister opp de fire ankepunktene SØF har mot de foreslåtte vedtektene, sier ordføreren dette:

— Det ikke er noe problem å gjøre SØF til medstifter for stiftelsen, sier han.

— Da saken var drøftet i kommunestyret, var det enighet om at kommunen må være sikret ledervervet for å ha styring med virksomheten. Kommunen skal i fremtiden bruke nær 800.000 kroner årlig til museet, og da må den være sikret styring. Hvis vedtektene skal endres slik SØF vil på dette punktet, må det nye forhandlinger til, sier Utkilen.

— Jeg ser ingen problemer med at SØF skal sikres retten til å beholde brakken som foreningshus i fremtiden. Også når det gjelder det fjerde punktet om tilbakeføring av SØFs eiendeler hvis stiftelsen legges ned, er jeg fremmed for å drøfte, sier Utkilen.

— La meg understreke at kommunen ikke har låst seg i denne saken. Vi er innstilt på å gå i dialog og forhandlinger for å komme til enighet med SØF, sier ordfører Jan Utkilen.