INGIBJÖRG MEYER-MYKLESTAD

OGNE ØYEHAUG

Ingen kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane har færre arbeidsledige enn Lærdal og Ullensvang. Kommunene har bare 0,3 prosent arbeidsledighet. Det betyr kun seks arbeidsledige i hver kommune.

Aarethun og broren startet byggefirmaet AS Trevaren for seks år siden. Firmaet sysselsetter 35 ansatte. Selv om flertallet av de ansatte er utlendinger, skatter alle til Lærdal. Bruk av underleverandører i Sogn bidrar også til økte inntekter i nærområdet.

— I Lærdal er det mange jobber i byggebransjen, og byggeaktiviteten har aldri vært så stor som nå, sier Aarethun.

Han mener kommunens nærhet til fjellet er en viktig årsak til den lave ledigheten.

— Vi var vant til å kjempe om jobber. Nå som fjellet gir så mange jobber, er det mye å gjøre, sier Aarethun.

Fiskekommuner på bunn

Selje og Vågsøy er blant kommunene med høyest ledighet i de to fylkene. De har en ledighet på 4,1 og 3,7 prosent. Dette skyldes blant annet mange permitteringer i fiskeindustrien.

— Kystkommunene har ofte høyere ledighet. Mange i fiskeindustrien er uten jobb, forklarer nestleder i NAV (tidligere Aetat) Måløy, Hans Ole Færestrand.

— Vinterstid er det normalt høyere ledighet i indre strøk. Det skyldes at sommeren er toppsesong for turisme og sysselsettingen da er høyere, fortsetter Færestrand.

Høyanger har ledighet på 0,6 prosent og havner dermed på fjerde plass blant ti-på-topp-kommunene.

— Høyanger er en kommune som går veldig bra. Næringslivet og kommunen har samarbeidet om å opprette nye arbeidsplasser etter Hydro sin nedbemanning, sier fungerende direktør i NAV Sogn og Fjordane, Frode Henden.

Trenger sykepleiere

— Det er lav ledighet og bred spredning mellom sektorene, sier Henden.

Han tror sysselsetting i helse- og omsorgssektoren blir en utfordring. Her er det stort behov for folk.

I Sogn og Fjordane er det nå utlyst 25 sykepleierstillinger og 27 sosionomstillinger. Antallet arbeidsledige med ønsket kompetanse er altfor få til å dekke dette behovet.

— Etterspørselen etter faglært arbeidskraft er stor, men tallet på kvalifiserte ledige er altfor få, sier Henden.

I byggebransjen er det flere som rekrutterer arbeidskraft fra andre land i Europa. Henden sier det kan bli aktuelt å søke utenfor landegrensene for å dekke etterspørselen.

Tor Høvik