Svein Fjelland har vært rådmann i Fjell siden oktober 1991. Fjelland sier til Kystradioen at etter 13 år vil det være best for både kommunen og han selv at andre tar over. Hans kreftsykdom i en periode de siste årene har også vært en medvirkende årsak til at han nå formelt sier opp stillingen som rådmann i Fjell.

Ordfører Jan Utkilen sier at Svein Fjelland har vært meget ryddig og faglig dyktig. Han vil også gi Fjelland mye av æren for måten kommunen styres organisatorisk og økonomisk. I henhold til avtalen med kommunen ønsker Fjelland å fortsette i en annen stilling i Fjell kommune.

I perioden Svein Fjelland har vært sykemeldt, har Steinar Nesse vært konstituert som rådmann.

Ifølge ordfører Jan Utkilen vil stillingen som rådmann bli utlyst om kort tid.