Utkilen og de andre politikerne i Fjell har sett seg lei på endeløse køer over Sotrabrua.

En av løsningene kan være å bygge kollektivfelt på begge siden av broen, slik at flere blir fristet til å ta buss.

Men da må veien bygges ut også på Bergen sin side, og det finnes det ikke penger til for øyeblikket. Derfor forslår Utkilen nå at Fjell skal hjelpe med finansieringen av kollektivfelt på riksveg 555 mellom Lidl-krysset og Sotrabrua i Drotningsvik.

Utkilen bekrefter overfor Kystradioen at han har hatt uformelle samtaler med Bergen kommune om dette. Hjelpen fra Fjell vil være at kommunen forskotterer investeringen og at pengene blir tilbakebetalt i løpet av fem-seks år. Byrådsleder Henning Warloe og byråd Lisbeth Iversen bekrefter at denne løsninger er drøftet uformelt.