Rådmannen mener at kommunen ble varslet for sent om ulukken og opplever Kystverkets holdning til opprydning etter sommeren 2004 som meningsløs.

Ordfører Jan Utkilen sier til Kystradioen at han misliker Kystverkets forslag om at kommunene skulle dekke kostnadene med opprydning etter ferien.

Senere er dette ryddet opp i, og kommunene har fått dekket kostnadene sine. Fjell kommune mener at en slik holdning i verste fall kunne ført til at nødvendig opprydning ikke ble gjennomført.

Kommunen ber også fiskeri— og kystministeren å sette ned en uavhengig kommisjon som skal gå gjennom og evaluere opprydningsarbeidet etter Rocknes-ulukken.

Evalueringsrapporten skal opp tilbehandling i kommunestyret 17. februar.