— Vi hadde ikke noe valg. Uten penger fra kommunen, ville ikke Høgskolen i Bergen fått tilbudet med på sine studiakataloger for neste år, forteller Marianne Bjorøy, Aps gruppeleder i kommunestyret.

Nødløsning

Hun håper at pengene ikke blir brukt. Fjells millionavsetning er nemlig en nødløsning i påvente av at kronerullingen blant store oljebedrifter i kommunen skal sikre driftsmidlene til den nye ingeniørlinjen. Det er disse bedriftene med AGR på Straume i spissen, som har ivret for ingeniørlinjen.

Trond Olsen i Norwegian Center of Expertise Subsea har påtatt seg ansvaret for kronerullingen. Hans mål er å skaffe til veie to millioner kroner. Da slipper kommunen å legge ut en krone.

— Jeg regner med at vi skal skaffe pengene, men vi trenger mer tid. Men høyskolen har ikke tid til å vente. Derfor måtte de ha en form for garanti fra kommunen nå, sier Olsen.

Saken ble behandlet i komité for finans og forvaltning i går ettermiddag. Samtlige representanter stemte for. Pengene henter kommunen fra driftsfondet. Det skjedde ikke med lett hjerte.

— Må vi bruke pengene, går det utover andre viktige kommunale oppgaver, sier Aps gruppeleder.

Foreslår oppstart

Høyskolestyret skal behandle saken i dag. Høyskoledirektør Nils Mæhle sier han vil foreslå for styret at de vedtar oppstart fra neste høst.

Frps Arne Sortevik har allerede tatt saken opp med sine partifeller i Stortingets utdanningskomité. Han vil og kontakte samtlige representanter på Hordalandsbenken for å sikre flertall for en komitémerknad vedrørende det nye tilbudet.

En komitémerknad vil være første skritt på veien til å sikre høyskolen budsjettmidler, kanskje allerede under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett til våren.

— Jeg vil oppfordre høyskolestyret til å være dristige. Et vedtak nå vil legge større press på offentlige myndigheter, sier Sortevik.