— Dette er et veldig solid og faglig godt budsjett for kommunesektoren. Jeg synes absolutt at kommunal- og regionalministeren må kalles en budsjettvinner i år, sier Nesse som er rådmann i Fjell.

Han legger ikke skjul på at han er strålende fornøyd og egentlig har problemer med å sette fingeren på negative sider ved budsjettet.

Som representant for en velstående vekstkommunene som Fjell vet Steinar Nesse selvsagt at virkeligheten fortoner seg noe annerledes for mindre og svakere kommuner som attpåtil sliter med høy akkumulert gjeld. Men i det store og hele har kommune-Norge fått det økonomisk romsligere år for år.

Kostbare reformer

— Er dette statsbudsjettet, sett gjennom rådmannsøyne, minst like bra som det Åslaug Haga triumferte med høsten 2005?

— Den gang ble det åpnet for «fest» i kommunesektoren, og til alt overmål fikk vi en skatteinngang som var større enn vi hadde regnet med. Men også budsjettet for 2008 står seg ved en sammenligning.

— Hva er du mest fornøyd med?

— Med tanke på de store reformene som vi nå gjennomfører er det mye å glede seg over. Det gjelder først og fremst barnehagereformen og psykiatrireformen som finansieres uten at det går ut over andre oppgaver.

Vi er alltid skeptisk til reformer som er finansiert ved øremerkede midler. De blir så å si alltid underfinansiert, og vi ender da med å binde opp frie midler som skulle gått til helt andre formål. Det slipper vi nå, sier han.

I kraftig vekst

Ifølge statsbudsjettet får Fjell neste år 27,8 mill. kroner mer i frie midler. Men kommunen kan budsjettere med ytterligere 7-8 mill. kroner på grunn av økningen i folketallet, etter det rådmannen har regnet ut. Dermed utgjør veksten i frie midler ca. 5 prosent av kommunebudsjettet.

Statsbudsjettet har for øvrig tatt høyde for en forventet lønns- og prisvekst på 4,2 prosent i kommunesektoren. Det er mer enn tidligere. Også dette er et moment som beroliger Fjell-rådmannen.