Børsfallet har ete opp heile avkastninga, og rådmann Svein Fjelland tviler på om kommunen kan inntektsføre nokon avkastning i det heile i år, melder Kystradioen.

Kapitalfondet var på 176 millionar kroner ved årsskiftet, men er no redusert til 162 millionar.