Fjell festning er avviklet som forsvarsanlegg. Takket være den iherdige innsatsen til medlemmene i Sotra og Øygarden Forsvarsforening (SØF), med formannen Elsa Nordvik i spissen, er det unike kultur— og krigsminnesmerket tatt vare på for ettertiden. SØF har ferdigfinansiert og fått godkjent byggemelding for et byggeprosjekt på syv millioner kroner. I samarbeid med Fjell kommune har foreningen arbeidet i mange år for å sikre fremtiden for festningsanlegget.

Det ble avholdt mange møter mellom representanter for SØF, Forsvarsbygg ved avdelingen Skifte Eiendom og Fjell kommune. Dette resulterte i at kommunen i september i fjor sendte et brev direkte til Forsvarsdepartementet og ba om å få overta anlegget vederlagsfritt. Saken var klarert gjennom formannskapet.

I brevet, som var signert ordfører Ole G. Fredheim på vegne av Fjell kommune, heter det at SØF og kommunen ønsker en vederlagsfri overtakelse fordi kulturminnet også i fremtiden vil kreve uttellinger både til drift og videre utvikling. Man ønsker lokalt å bruke penger på vedlikehold og utvikling av anlegget, og ikke på kjøp.

Tirsdag ble det holdt et møte mellom representanten for Skifte Eiendom, Hilke Rognes, SØF-leder Elsa Nordvik og representanter fra kommunen med ordfører Jan Utkilen og konstituert rådmann Steinar Nesse i spissen. Dagen før møtet fikk kommunen oversendt en faks med forslag til kontrakt for den vederlagsfrie overtakelsen. På møtet la statens representant frem en stor bunke dokumenter og ferdig utfylte kontraktspapirer og var beredt til å inngå avtalen på stedet. Kommunen skulle få et 67 dekar område som er egnet til friluftsformål. I tillegg ligger det kjempestore festningsanlegget nede i fjellgrunnen.

Men det verken Rognes eller Nordvik visste, var at kommunen hadde fått kalde føtter. Ordfører Utkilen og konstituert rådmann Nesse ville ikke skrive under kontrakten! Begrunnelsen var at de trengte tid til å foreta en konsekvensanalyse av hvor store utgifter overtakelsen vil påføre Fjell kommune.

Lederen i Sotra og Øygarden Forsvarsforening, Elsa Nordvik, sier at hun reagerer sterkt på utfallet av møtet. - Jeg er sjokkert. Det er useriøst av kommunen å opptre på denne måten. Hva må de tro i Forsvarsdepartementet om oss i Fjell?

Tidligere ordfører Ole G. Fredheim har ikke diskutert saken med noen i kommunen. Også han reagerer på utfallet av møtet.

— Jeg trodde det var ren plankekjøring å få signert kontrakten slik at kommunen vederlagsfritt kan overta anlegget.

Det lyktes ikke BT i går å få en kommentar fra ordfører Jan Utkilen.

KRIGSMINNER: Nestformann Bernt Straume til venstre og sekretær Ingolf Ræstad i forsvarsforeningen med en torpedo som er en del av krigsminnesmerket Fjell festning. <br/>Foto: HELGE SUNDE