MAGNE REIGSTADmagne.reigstad@bt.no ÅgotnesEnergiutvalget i kommunen har nettopp vedtatt at det skal arbeides aktivt for å bruke miljøvennlig naturgass i kommunens egne bygg og anlegg. Omsatt i praktisk handling kan dette bety at det planlagte servicesenteret på Ågotnes tilrettelegges for gass og vannbåren varme. Det opplyser ordfører Ole G. Fredheim til Bergens Tidende.Kommunen oppmuntrer Coast Center Base (CCB) på Ågotnes til satse på naturgass, og administrerende direktør Kurt Andreassen er på linje med ordføreren. Andreassen ønsker at gassrøret, som skal legges sørover fra Kollsnes, også får en forgrening inn til landets største oljebase.I øyeblikket pågår forhandlinger mellom CCB, Naturgass Vest AS og Vestlandsrøret AS. CCB ønsker å bygge en gassfabrikk for flytende naturgass på basen, men det betinger altså leveranser av naturgass i rør. Andreassen sier en eventuell overgang til gass i basens eiendommer gir miljøgevinster som monner. — Vi kan varme opp haller og bygninger på til sammen 52.000 kvadratmeter. Overgangen til gass kan være klar i løpet av halvannet år. - Men større forbedringer oppnås hvis forsyningsbåtene går over til gassdrift. Skipene som anløper basen i faste ruter, forbruker årlig 12.000 kubikkmeter olje, sier Andreassen.Like utenfor oljebasens område ligger flere andre store bedrifter som i dag bruker olje til oppvarming. Hvis gassledningen lander ved Ågotnes, er det en smal sak - og god økonomi for flere å koble seg på nettet.Ordfører Fredheim mener de siste måneders skipshavari med oljesøl som følge, også taler for skyve på en overgang til mer miljøvennlig drivstoff i flåten.