Sotralisten, Høyre, SV og Frp fikk flertall for at den meget omtalte BKK-avtalen ikke kan godkjennes slik den nå foreligger.

Spesialavtalen

Flertallet er innstilt på at aksjesalget skal gjennomføres, men at eierkommunene må inn i drøftinger om at hver kommune må få selge så mange aksjer som de selv ønsker.

Det er spesialavtalene til Os, Osterøy og Fusa som har fått Fjell til å reagere slik. Trolig ender saken med at Bergen også kjøper Fjells aksjer.